âþiyân hakkinda bilgiler - kk lugat

âþiyân : kuþ yuvasý, sevimli ev.

MollaCami.Com