aleyhimüsselâm hakkinda bilgiler - kk lugat

aleyhimüsselâm : Allahýn selâmý onlara olsun.

MollaCami.Com