akýlsûz hakkinda bilgiler - kk lugat

akýlsûz : akla aykýrý gelen.

MollaCami.Com