âdiyât hakkinda bilgiler - kk lugat

âdiyât : her zaman olagelen alýþýlmýþ þeyler.

MollaCami.Com