ademnüma hakkinda bilgiler - kk lugat

ademnüma : yokluk gösteren.

MollaCami.Com