ademâlûd hakkinda bilgiler - kk lugat

ademâlûd : yoklukla karýþýk.

MollaCami.Com